HC STADION CHEB

Vítejte na stránkách hokejového klubu
HC STADION CHEB
www.hcstadioncheb.cz

Příští zápas

Mladší žáci

Kategorie Mladší žáci hraje soutěž - LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ "D" 2006-2007     

                                                               KARLOVARSKÝ POHÁR MŽ 2017/18      

Počet účastníků:
126 družstev v kategorii starších žáků
159 družstev v kategorii mladších žáků
Počet utkání:
14-38
Hrací dny:
sobota / neděle a v určených dnech školního volna

Systém soutěže
Skupiny 10-11 , 18-19
1. část: 37 družstev kategorie starších žáků a 41 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 9 družstev v kategorii starších žáků/9 družstev v kategorii mladších žáků (při upřesnění počtu družstev dále také jako „9/9“) ve skupině 10 - „Královéhradecká“, 8/9 ve skupině 11 - „Liberecká“, 10/10 ve skupině 18 - „Olomoucká“ a 10/13 ve skupině 19 - „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (14-24 utkání)
2. část a) nadstavbová:
- skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině 10 - „Královéhradecká“ a ve skupině 11 - „Liberecká“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 4. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. Do skupiny „A“ nemůže postoupit takový klub mající v této soutěži zařazeno pouze družstvo jedné žákovské kategorie.
- skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině 18 - „Olomoucká“ a ve skupině 19 - „Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 4. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají. Do skupiny „B“ nemůže postoupit takový klub mající v této soutěži zařazeno pouze družstvo jedné žákovské kategorie.
2. část b) o umístění:
- systém soutěže pro družstva, která se po 1. části soutěže umístila na 5. a nižším místě, bude řídícím orgánem soutěže upřesněn s tím, že řídící orgán soutěže může rozhodnout o sloučení družstev ze skupin 10 - „Královéhradecká“ a 11 - „Liberecká“, resp. 18 - „Olomoucká“ a ve skupině 19 - „Moravskoslezská“, případně ponechat odehrání této části soutěže v rámci jednotlivých skupin.
Systém skupin 6-7, 8-9 a 16-17
1. část: 49 družstev kategorie starších žáků a 50 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 3 skupin; 16/16 ve skupině „Karlovarská&Ústecká“ (složená z 8/8 ve skupině 6 - „Karlovarská“ a 8/8 ve skupině 7 - „Ústecká“) 16/18 ve skupině „Plzeňská&Jihočeská“ (složená z 8/8 ve skupině 8 - „Plzeňská“, 9/10 ve skupině 9 - „Jihočeská“) a 17/16 ve skupině „Zlínská&Jihomoravská“ (složená z 8/9 ve skupině 16 - „Zlínská“ a 9/7 ve skupině 17 - „Jihomoravská“); družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (30-34 utkání)
Systém skupin 12-13
1. část: 23 družstev kategorie starších žáků a 24 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 12/12 ve skupině Středočeská I“, 11/12 ve skupině „Středočeská II“; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (30-33 utkání).
Systém skupin 14-15
1. část: 17 družstev kategorie starších žáků a 16 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 8/7 ve skupině „Vysočina“, 9/9 ve skupině „Pardubická“; družstva se ve skupinách utkají čytřkolově každý s každým (24-32 utkání).
Systém skupin 20-21 a 22-23
1. část: 28 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 4 družstva ve skupině „Ústecká II“, 10 družstev ve skupině „Vysočina II“), 8 družstev ve skupině „Jihočeská II“ a 6 družstev ve skupině „Pardubická II“); družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (12-36 utkání).
Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Technické normy
1. V soutěži kategorie starších žáků „B“ startují hráči ročníku narození 2004 a 2005. V soutěži kategorie mladších žáků „D“ startují hráči ročníku narození 2006 a 2007.
2. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2006 dle čl. 219 SDŘ. V utkání kategorie mladších žáků „D“ mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2008 dle čl. 219 SDŘ.
3. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 217 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2002 a 2003, a to bez omezení jejich počtu. V utkání kategorie mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 217 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2004 a 2005, a to bez omezení jejich počtu.
4. Pořádající klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.
5. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 65 ze dne 5. 6. 2014 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře.
6. Utkání kategorie mladších žáků „D“ se při hře „do těla“ řídí jednotlivými ustanoveními vnitřní směrnice ČSLH č. 55 ze dne 9. 8. 2012.
7. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z Pravidla č. 44 bod iv.).
8. Utkají-li se družstva mající v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazena družstva obou věkových kategorií, jsou utkání organizována jako tzv. dvojutkání, kdy první utkání hraje kategorie mladších žáků, po nich kategorie starších žáků. V takovém případě se hrací plocha upravuje vždy po odehrání dvou třetin. Utkají-li se družstva, z nichž alespoň jedno má v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazeno právě jedno družstvo věkové kategorie, upravuje se ledová plocha vždy po 2. třetině utkání. (výjimka z pravidla č. 44 bod iv.)
9. Ustanovení čl. 220 - 223 SDŘ se nevztahují na kluby, mající družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“ (viz čl. 224 písm. a/ SDŘ).
10. Hráč klubu, mající družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, smí v rámci uvedených soutěží nastoupit o víkendu pouze za družstvo LSŽ „A“, nebo za družstvo LSŽ „B“, resp. za družstvo LMŽ „C“, nebo za družstvo LMŽ „D“. Porušení znamená neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky.
11. Pokud jakékoliv družstvo klubu, mající družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno, může klub pokračovat pouze v soutěži LSŽ „B“, resp. LMŽ „D“.
12. Utkání kategorie LSŽ „B“ a utkání kategorie LMŽ „D“ jsou řízena systémem dvou rozhodčích.

 

Tréninkové jednotky:

PONDĚLÍ  6:15 – 7:15

ÚTERÝ 14:45 – 15:45

ÚTERÝ 15:45 - 16:30 /malá plocha/

ČTVRTEK 14:45 – 15:45

PÁTEK 14:45 – 15:45

 

Šéftrenér: Jindřich Setikovský, tel.: 602 891 084, e-mail: j.setikovsky@seznam.cz
Asistent trenéra: Krutina Josef, tel.: 603 539 439, e-mail: j.krutina@seznam.cz

Vedoucí mužstva: Petr Miloš, tel.: -, e-mail:

 

SEZNAM HRÁČŮ:

Brankáři

Tomáš Turek
Tomáš Turek

číslo dresu: 1

Z G A TM
27 0 0 0
David Švagr
David Švagr

číslo dresu: 1

Z SO A TM
20 3 0 0
Sára Mádlová
Sára Mádlová

číslo dresu: 2

Z SO A TM
6 0 0 0
Jan Louda
Jan Louda

číslo dresu: 2

Z G A TM
0 0 0 0

Obránci

Norbert Markgraf
Norbert Markgraf

číslo dresu: 4

Z G A TM
27 19 17 68
Daniel Petr
Daniel Petr

číslo dresu: 7

Z G A TM
27 2 1 6
Vítek Koloc
Vítek Koloc

číslo dresu: 11

Z G A TM
26 0 1 8
Matyáš Petr
Matyáš Petr

číslo dresu: 13

Z G A TM
26 1 0 16
Lukáš Černík
Lukáš Černík

číslo dresu: 15

Z G A TM
28 2 4 2
Matouš Mašek
Matouš Mašek

číslo dresu: 16

Z G A TM
29 18 22 38

Centři

Karel Brtník
Karel Brtník

číslo dresu: 5

Z G A TM
8 0 0 0
Martin Kolář
Martin Kolář

číslo dresu: 12

Z G A TM
28 3 4 22
Damián Velek
Damián Velek

číslo dresu: 14

Z G A TM
24 14 11 10
Jakub Lipták
Jakub Lipták

číslo dresu: 17

Z G A TM
28 7 4 16

Pravá křídla

Ondřej Kocev
Ondřej Kocev

číslo dresu: 6

Z G A TM
6 0 0 0
Jan Valuš
Jan Valuš

číslo dresu: 10

Z G A TM
28 11 7 4
Karel Malantuk
Karel Malantuk

číslo dresu: 18

Z G A TM
1 0 0 0
Tereza Pavelková
Tereza Pavelková

číslo dresu: 19

Z G A TM
19 5 8 6
Šimon Kožík
Šimon Kožík

číslo dresu: 20

Z G A TM
29 43 24 52

Levá křídla

Filip Žalud
Filip Žalud

číslo dresu: 3

Z G A TM
24 21 9 8
David Fikejz
David Fikejz

číslo dresu: 3

Z G A TM
24 4 3 12
Jakub Tegel
Jakub Tegel

číslo dresu: 5

Z G A TM
9 0 1 6
Daniel Postl
Daniel Postl

číslo dresu: 18

Z G A TM
28 4 6 16

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. HC Tachov 30 372:92 57
2. HC Energie Karlovy Vary 30 237:129 50
3. HC Slovan Louny 30 339:103 48
4. Mostečtí Lvi 30 273:105 48
5. HC Slovan Ústí n/L 30 208:136 40
6. HC Mariánské Lázně 30 277:167 39
7. SK Kadaň 30 201:125 38
8. HC Litvínov 30 179:184 29
9. HC Piráti Chomutov 30 168:187 28
10. HC Draci Bílina 30 221:287 28
11. HC Baník Sokolov 30 123:154 25
12. Mladší žáci 30 161:217 19
13. HC Stadion Litoměřice 30 83:203 12
14. HC Klášterec 30 111:266 9
15. HC Čerti Ostrov 30 84:305 5
16. HC Děčín 30 75:452 5

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Mladší žáci
HC Čerti Ostrov
13:5
Podrobnosti

Střelci týmu

43 gólů

Šimon Kožík

21 gólů

Filip Žalud

19 gólů

Norbert Markgraf

18 gólů

Matouš Mašek

14 gólů

Damián Velek

Hráč měsíce

1.

David Švagr 21 hlasů

2.

Sára Mádlová 11 hlasů

3.

David Fikejz 10 hlasů

4.

Vítek Koloc 9 hlasů

5.

Jakub Lipták 9 hlasů

Nejbližší narozeniny

22.08.2018 Jakub Lipták (12)
27.08.2018 Sofian Lisicyn (10)
30.08.2018 Radek Egan (9)
01.09.2018 Petr Makovička (10)
07.09.2018 Marek Kubík (9)

Najdete nás na Facebooku

Město CHEB MŠMT Karlovarský kraj Živý kraj Ondálek AQUAFORUM Františkovy Lázně TOR Cheb

Počet návštěv: 179240
Posledních 30 dnů: 1808 | Posledních 7 dnů: 649 | Poslední den: 107

© 2018 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne