HC STADION CHEB

Vítejte na stránkách hokejového klubu
HC STADION CHEB
www.hcstadioncheb.cz

Příští zápas

Starší žáci vs HC Čerti Ostrov

Datum a čas konání: 2.3.2019 00:00
Místo: Cheb

Starší žáci

Kategorie Starší žáci hraje soutěž - LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ "B" 2005-2006     

Počet účastníků     :              135 družstev v kategorii starších žáků, 177 družstev v kategorii mladších žáků
Počet utkání           :              24-28
Hrací dny               :              sobota / neděle a v určených dnech školního volna


Systém soutěže

Skupiny 11-13
1. část: 21 družstev kategorie starších žáků a 21 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 3 skupin; 7 družstev v kategorii starších žáků/7 družstev v kategorii mladších žáků (při upřesnění počtu družstev dále také jako „7/7“) ve skupině 11 - „Liberecká“ a 7/7 ve skupině 12 - „Královéhradecká I“, 7/7 ve skupině 13 - „Královéhradecká II“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (12 utkání)
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupině  11 - „Liberecká“, ve skupině 12 - „Královéhradecká I“ a ve skupině 13 - „Královéhradecká II“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 3. místě se utkají dvoukolově každý s každým (16 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části na 4. - 7. místě budou řídícím orgánem soutěže na základě územního principu rozdělena do dvou skupin po 6 družstvech; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (15 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

Skupiny 18-19
1. část: 20 družstev kategorie starších žáků a 20 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 10/10 ve skupině 18 - „Olomoucká“ a 10/10 ve skupině 19 - „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání)
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupině 18 - „Olomoucká“ a ve skupině 19 - „Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 5. místě se utkají s družstvy umístěnými na 1. - 5. místě druhé skupiny dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části ve skupině 18 - „Olomoucká“ a ve skupině 19 - „Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 6. - 10. místě se utkají s družstvy umístěnými na 6. - 10. místě druhé skupiny dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

Skupiny 20-23
1. část: 24 družstev kategorie starších žáků a 24 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 6/6 ve skupině 20 - „Středočeská I“ a 6/6 ve skupině 21 - „Středočeská II“, 6/6 ve skupině 22 - „Středočeská III“ a 6/6 ve skupině 23 - „Středočeská IV“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání).
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupinách 20 - „Středočeská I“, 21 - „Středočeská II“, 22 - „Středočeská III“ a 23 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 3. místě se utkají s družstvy umístěnými na 1. - 3. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části ve skupinách 20 - „Středočeská I“, 21 - „Středočeská II“, 22 - „Středočeská III“ a 23 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 4. - 6. místě se utkají s družstvy umístěnými na 4. - 6. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.

Systém skupin 7, 8, 9, 10, 15 a 16
1. část: 54 družstev kategorie starších žáků a 56 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 6 skupin; 9/10 ve skupině 7 - „Karlovarská“, 9/10 ve skupině 8 - „Ústecká“, 8/9 ve skupině 9 - „Plzeňská“, 10/10 ve skupině 10 - „Jihočeská“, 9/9 ve skupině 15 - „Vysočina“ a 9/8 ve skupině 16 - „Jihomoravská“; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (24-27 utkání)

Systém skupin 14 a 17
1. část: 16 družstev kategorie starších žáků a 16 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 8/8 ve skupině 14 - „Pardubická“, 8/8 ve skupině 17 - „Zlínská“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání).

Systém skupin 24, 26, 27 a 28
1. část: 29 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 8 družstev ve skupině 24 - „Středočeská V“, 7 družstev ve skupině 26 – „Jihočeská II“, 7 družstev ve skupině 27 - „Pardubická II“ a 7 družstev ve skupině 28 – „Jihomoravská“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (24 - 28 utkání).

Systém skupiny 25
1. část: 6 družstev kategorie mladších žáků ve skupině 25 - „Vysočina II“; družstva se ve skupině utkají pětikolově každý s každým (25 utkání).

Systém skupiny 29
1. část: 5 družstev kategorie mladších žáků ve skupině 29 - „Moravskoslezská II“; družstva se ve skupině utkají šestikolově každý s každým (24 utkání).

Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Technické normy:

 1. V soutěži kategorie starších žáků „B“ startují hráči ročníku narození 2005 a 2006. V soutěži kategorie mladších žáků „D“ startují hráči ročníku narození 2007 a 2008.
 2. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2007 dle čl. 219 SDŘ. V utkání kategorie mladších žáků „D“ mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2009 dle čl. 219 SDŘ.
 3. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2003 a 2004, a to bez omezení jejich počtu. V utkání kategorie mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2005 a 2006, a to bez omezení jejich počtu.
 4. Pořádající klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.
 5. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 99 ze dne 3. 4. 2018 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře.
 6. Utkání kategorie mladších žáků „D“ se při hře „do těla“ řídí jednotlivými ustanoveními vnitřní směrnice ČSLH č. 102 ze dne 2. 5. 2018.
 7. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel).
 8. Utkají-li se družstva mající v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazena družstva obou věkových kategorií, jsou utkání organizována jako tzv. dvojutkání, kdy první utkání hraje kategorie mladších žáků, po nich kategorie starších žáků. V takovém případě se hrací plocha upravuje vždy po odehrání dvou třetin. Utkají-li se družstva, z nichž alespoň jedno má v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazeno právě jedno družstvo věkové kategorie, upravuje se ledová plocha vždy po 2. třetině utkání (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel).
 9. Ustanovení čl. 220 SDŘ se nevztahuje na kluby mající družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“.
 10. Hráč klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, smí v rámci uvedených soutěží nastoupit o víkendu pouze za družstvo LSŽ „A“, nebo za družstvo LSŽ „B“, resp. za družstvo LMŽ „C“, nebo za družstvo LMŽ „D“. Porušení znamená neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky.
 11. Pokud jakékoliv družstvo klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno, může klub pokračovat pouze v soutěži LSŽ „B“, resp. LMŽ „D“.
 12. Utkání kategorie LSŽ „B“ a utkání kategorie LMŽ „D“ jsou řízena systémem dvou rozhodčích.
 13. Evidence trestů dle čl. 529 odst. 2. SDŘ.

 

Tréninkové jednotky:

PONDĚLÍ  17:00 – 18:15

ÚTERÝ 6:15 – 7:15

ČTVRTEK 17:00 – 18:00

PÁTEK 17:00 – 18:00

 

Šéftrenér: Jindřich Setikovský, tel.: 602 891 084, e-mail: j.setikovsky@seznam.cz
Asistent trenéra: Hlavatý Pavel, tel.: 732 122 949, e-mail: -

Vedoucí mužstva: Bastlová Peta, tel.: 739 543 351, e-mail: liskova.petra@seznam.cz

 

SEZNAM HRÁČŮ:

 

Brankáři

Lukáš Přibík
Lukáš Přibík

číslo dresu: 1

Z G A TM
13 0 0 0
Sára Mádlová
Sára Mádlová

číslo dresu: 2

Z SO A TM
5 0 0 0
David Švagr
David Švagr

číslo dresu: 2

Z SO A TM
11 0 0 2

Obránci

Samuel Florián
Samuel Florián

číslo dresu: 3

Z G A TM
15 2 3 4
Norbert Markgraf
Norbert Markgraf

číslo dresu: 4

Z G A TM
18 11 12 14
Tereza Mašková
Tereza Mašková

číslo dresu: 6

Z G A TM
15 9 14 2
Robin Škrdlant
Robin Škrdlant

číslo dresu: 7

Z G A TM
15 4 4 6
Ondřej Postl
Ondřej Postl

číslo dresu: 9

Z G A TM
18 0 6 12

Centři

Karel Brtník
Karel Brtník

číslo dresu: 5

Z G A TM
18 0 0 4
Tomáš Jelen
Tomáš Jelen

číslo dresu: 13

Z G A TM
1 1 0 0
Damián Velek
Damián Velek

číslo dresu: 15

Z G A TM
9 2 6 2
Jakub Lipták
Jakub Lipták

číslo dresu: 17

Z G A TM
18 3 5 2
David Havlík
David Havlík

číslo dresu: 18

Z G A TM
1 1 0 0

Pravá křídla

Tereza Pavelková
Tereza Pavelková

číslo dresu: 12

Z G A TM
8 1 1 2
Lukáš Kosina
Lukáš Kosina

číslo dresu: 14

Z G A TM
18 5 5 4
Karel Voves
Karel Voves

číslo dresu: 16

Z G A TM
2 0 0 0
Matouš Mašek
Matouš Mašek

číslo dresu: 16

Z G A TM
7 2 4 4
Radek Truhlář
Radek Truhlář

číslo dresu: 19

Z G A TM
18 15 9 10
Šimon Kožík
Šimon Kožík

číslo dresu: 20

Z G A TM
16 18 12 14

Levá křídla

Jan Petrik
Jan Petrik

číslo dresu: 10

Z G A TM
1 3 1 2
Vojtěch Váňa
Vojtěch Váňa

číslo dresu: 10

Z G A TM
18 22 25 0
Daniel Postl
Daniel Postl

číslo dresu: 18

Z G A TM
7 1 0 0

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. HC Baník Sokolov 18 158:70 32
2. HC Tachov 18 196:88 27
3. HC Energie Karlovy Vary 17 146:77 26
4. Starší žáci 19 102:111 22
5. HC Rebel město Nejdek 17 90:85 18
6. HC Mariánské Lázně 19 88:143 13
7. SK Kadaň 17 110:107 12
8. HC Klášterec 19 89:168 10
9. HC Čerti Ostrov 18 78:208 2

Kompletní tabulka

Poslední zápas

Starší žáci
HC Energie Karlovy Vary
4:3
Podrobnosti

Střelci týmu

22 gólů

Vojtěch Váňa

18 gólů

Šimon Kožík

15 gólů

Radek Truhlář

11 gólů

Norbert Markgraf

9 gólů

Tereza Mašková

Hráč měsíce

1.

Jakub Lipták 43 hlasů

2.

Lukáš Kosina 35 hlasů

3.

Daniel Postl 34 hlasů

4.

Sára Mádlová 19 hlasů

5.

Ondřej Postl 18 hlasů

Nejbližší narozeniny

21.02.2019 Michal Maydl (19)
22.02.2019 Vojtěch Vrba (11)
23.02.2019 Vojtěch Hüttl (9)
24.02.2019 Miroslav Marek (43)
03.03.2019 Jan Tomšovic (15)

Najdete nás na Facebooku

Město CHEB MŠMT Karlovarský kraj Živý kraj Ondálek AQUAFORUM Františkovy Lázně TOR Cheb

Počet návštěv: 203416
Posledních 30 dnů: 4469 | Posledních 7 dnů: 923 | Poslední den: 105

© 2019 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne