HC STADION CHEB

Vítejte na stránkách hokejového klubu
HC STADION CHEB
www.hcstadioncheb.cz

Příští zápas

Starší žáci

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ "B" 2005-2006     

Počet účastníků : 128 družstev v kategorii starších žáků, 163 družstev v kategorii mladších žáků
Počet utkání : 20-30
Hrací dny : sobota / neděle a v určených dnech školního volna

Systém soutěže:
Skupiny 9-12
1. část: 27 družstev kategorie starších žáků a 28 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 7 družstev v kategorii starších žáků/7 družstev v kategorii mladších žáků (při upřesnění počtu družstev dále také jako „7/7“) ve skupině 9 - „Liberecká“ a 7/7 ve skupině 10 - „Královéhradecká I“, 6/7 ve skupině 11 - „Královéhradecká II“, a 7/7 ve skupině 12 - „Pardubická“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (12 utkání).
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupině 9 - „Liberecká“, ve skupině 10 - „Královéhradecká I“, ve skupině 11 - „Královéhradecká II“ a ve skupině 12 – „Pardubická“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 2. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části na 3. - 7. místě budou řídícím orgánem soutěže na základě územního principu rozdělena do dvou skupin; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (16-18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
Skupiny 16-17
1. část: 20 družstev kategorie starších žáků a 22 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 10/11 ve skupině 16 - „Olomoucká“ a 10/11 ve skupině 17 - „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (20 utkání).
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupině 16 - „Olomoucká“ a ve skupině 17 - „Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 5. místě se utkají s družstvy umístěnými na 1. - 5. místě druhé skupiny dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části ve skupině 16 - „Olomoucká“ a ve skupině 17 - „Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 6. - 10. místě se utkají s družstvy umístěnými na 6. - 10. místě druhé skupiny dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
Skupiny 18-21
1. část: 24 družstev kategorie starších žáků a 23 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 6/6 ve skupině 18 - „Středočeská I“ a 6/5 ve skupině 19 - „Středočeská II“, 6/6 ve skupině 20 - „Středočeská III“ a 6/6 ve skupině 21 - „Středočeská IV“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (8-10 utkání).
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupinách 18 - „Středočeská I“, 19 - „Středočeská II“, 20 - „Středočeská III“ a 21 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 3. místě se utkají s družstvy umístěnými na 1. - 3. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části ve skupinách 18 - „Středočeská I“, 19 - „Středočeská II“, 20 - „Středočeská III“ a 21 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 4. - 6. místě se utkají s družstvy umístěnými na 4. - 6. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (16-18 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.
Skupiny 6, 7, 13
1. část: 27 družstev kategorie starších žáků a 27 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 3 skupin; 9/9 ve skupině 6 - „Karlovarská“, 9/9 ve skupině 7 - „Ústecká“, 9/9 ve skupině 13 - „Vysočina; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (24 utkání).
Skupiny 14 a 15
1. část: 15 družstev kategorie starších žáků a 15 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 7/7 ve skupině 14 - „Jihomoravská“, 8/8 ve skupině 15 - „Zlínská“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (24-28 utkání).
Skupina 8
1. část: 15 družstev kategorie starších žáků a 16 družstev kategorie mladších žáků ve skupině 8 - „Jihočesko-Plzeňská“; družstva se ve skupině utkají dvoukolově každý s každým (28-30 utkání).
Skupiny 22, 23, 24 a 25
1. část: 26 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 6 družstev ve skupině 22 - „Ústecko-Středočeská“, 6 družstev ve skupině 23 – „Středočeská V“, 6 družstev ve skupině 24 - „Jihočeská“ a 8 družstev ve skupině 25 – „Pardubická-Vysočina“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (20-28 utkání).
Skupina 26
1. část: 8 družstev kategorie mladších žáků ve skupině 26 - „Jihomoravská II“; družstva se ve skupině utkají tříkolově každý s každým (21 utkání).
Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.


Technické normy:
1. V soutěži kategorie starších žáků „B“ startují hráči ročníku narození 2005 a 2006. V soutěži kategorie mladších žáků „D“ startují hráči ročníku narození 2007 a 2008.
2. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2007. V utkání kategorie mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2009.
3. V utkání kategorie starších žáků „B“ a mladších žáků „D“ mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 Cizinci.
4. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2003 a 2004, a to bez omezení jejich počtu. V utkání kategorie mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2005 a 2006, a to bez omezení jejich počtu.
5. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.
6. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 108 ze dne 13. 6. 2019 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře.
7. Utkání kategorie mladších žáků „D“ se při hře „do těla“ řídí jednotlivými ustanoveními vnitřní směrnice ČSLH č. 102 ze dne 2. 5. 2018.
8. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel).
9. Utkají-li se družstva mající v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazena družstva obou věkových kategorií, jsou utkání organizována jako tzv. dvojutkání, kdy první utkání hraje kategorie mladších žáků, po nich kategorie starších žáků. V takovém případě se hrací plocha upravuje vždy po odehrání dvou třetin. Utkají-li se družstva, z nichž alespoň jedno má v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazeno právě jedno družstvo věkové kategorie, upravuje se ledová plocha vždy po 2. třetině utkání. (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel)
10. Ustanovení čl. 220 SDŘ se nevztahuje na kluby mající družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“.
11. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
12. Hráč klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, smí v rámci uvedených soutěží nastoupit o víkendu pouze za družstvo LSŽ „A“, nebo za družstvo LSŽ „B“, resp. za družstvo LMŽ „C“, nebo za družstvo LMŽ „D“. Porušení znamená neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky.
13. Pokud jakékoliv družstvo klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno, může klub pokračovat pouze v soutěži LSŽ „B“, resp. LMŽ „D“.
14. Utkání kategorie LSŽ „B“ a utkání kategorie LMŽ „D“ jsou řízena systémem dvou rozhodčích.
15. Ze soutěže LSŽ „B“ se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2005, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2020,
- do LD, pokud se mateřský klub hráče soutěže LD neúčastní.

 

Tréninkové jednotky:

PONDĚLÍ  18:15 – 19:30

ÚTERÝ 18:15 – 19:15

ČTVRTEK 18:15 – 19:15

PÁTEK 16:00 – 17:00

 

Šéftrenér: Hlavatý Pavel, tel.: 732 122 949, e-mail: minis88@seznam.cz

Vedoucí mužstva: Bastlová Petra, tel.: 739 543 351, e-mail: liskova.petra@seznam.cz

 

SEZNAM HRÁČŮ:

 

Brankáři

Sára Mádlová
Sára Mádlová

číslo dresu: 2

Z SO A KB
12 0 0 0
David Švagr
David Švagr

číslo dresu: 2

Z SO A KB
16 0 2 3

Obránci

Samuel Florián
Samuel Florián

číslo dresu: 3

Z G A KB
19 0 4 4
Norbert Markgraf
Norbert Markgraf

číslo dresu: 4

Z G A KB
18 14 13 27
Tereza Mašková
Tereza Mašková

číslo dresu: 6

Z G A KB
10 4 2 6
Robin Škrdlant
Robin Škrdlant

číslo dresu: 7

Z G A KB
19 11 8 19
Ondřej Postl
Ondřej Postl

číslo dresu: 13

Z G A KB
5 2 2 4

Centři

Karel Brtník
Karel Brtník

číslo dresu: 5

Z G A KB
19 1 3 4
Damián Velek
Damián Velek

číslo dresu: 15

Z G A KB
18 3 0 3
Jakub Lipták
Jakub Lipták

číslo dresu: 17

Z G A KB
19 8 11 19

Pravá křídla

Jan Valuš
Jan Valuš

číslo dresu: 10

Z G A KB
4 1 3 4
Tereza Pavelková
Tereza Pavelková

číslo dresu: 12

Z G A KB
14 2 4 6
Lukáš Kosina
Lukáš Kosina

číslo dresu: 14

Z G A KB
15 0 0 0
Radek Truhlář
Radek Truhlář

číslo dresu: 19

Z G A KB
19 13 3 16
Šimon Kožík
Šimon Kožík

číslo dresu: 20

Z G A KB
16 11 14 25

Levá křídla

Daniel Postl
Daniel Postl

číslo dresu: 18

Z G A KB
18 0 5 5

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. HC Energie Karlovy Vary 19 177:81 33
2. HC Tygři Klášterec 17 191:99 26
3. HC Rebel město Nejdek 18 130:93 24
4. HC Mariánské Lázně 17 110:88 18
5. HC Baník Sokolov 19 93:105 16
6. Starší žáci 19 72:116 16
7. SK Kadaň 19 86:136 13
8. HC Čerti Ostrov 20 68:209 2

Kompletní tabulka

Poslední zápas

HC Baník Sokolov
Starší žáci
5:7
Podrobnosti

Střelci týmu

14 gólů

Norbert Markgraf

13 gólů

Radek Truhlář

11 gólů

Šimon Kožík

11 gólů

Robin Škrdlant

8 gólů

Jakub Lipták

Hráč měsíce

1.

David Švagr 14 hlasů

2.

Norbert Markgraf 10 hlasů

3.

Sára Mádlová 10 hlasů

4.

Samuel Florián 9 hlasů

5.

Tereza Pavelková 8 hlasů

Nejbližší narozeniny

12.07.2020 Ondřej Postl (14)
16.07.2020 Michal Fečo (20)
18.07.2020 Šimon Krutina (18)
25.07.2020 Tadeáš Křepelka (12)
29.07.2020 Daniel Šoupa (10)

Najdete nás na Facebooku

Město CHEB MŠMT Karlovarský kraj Živý kraj Ondálek AQUAFORUM Františkovy Lázně TOR Cheb DESI Turistik

Počet návštěv: 257637
Posledních 30 dnů: 2812 | Posledních 7 dnů: 807 | Poslední den: 133

© 2020 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne