HC STADION CHEB

Vítejte na stránkách hokejového klubu
HC STADION CHEB
www.hcstadioncheb.cz

Příští zápas

Mladší žáci

Kategorie Mladší žáci hraje soutěž - LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ "D" 2007-2008     

Počet účastníků     :              135 družstev v kategorii starších žáků, 177 družstev v kategorii mladších žáků
Počet utkání           :              24-28
Hrací dny               :              sobota / neděle a v určených dnech školního volna


Systém soutěže

Skupiny 11-13
1. část: 21 družstev kategorie starších žáků a 21 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 3 skupin; 7 družstev v kategorii starších žáků/7 družstev v kategorii mladších žáků (při upřesnění počtu družstev dále také jako „7/7“) ve skupině 11 - „Liberecká“ a 7/7 ve skupině 12 - „Královéhradecká I“, 7/7 ve skupině 13 - „Královéhradecká II“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (12 utkání)
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupině  11 - „Liberecká“, ve skupině 12 - „Královéhradecká I“ a ve skupině 13 - „Královéhradecká II“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 3. místě se utkají dvoukolově každý s každým (16 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části na 4. - 7. místě budou řídícím orgánem soutěže na základě územního principu rozdělena do dvou skupin po 6 družstvech; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (15 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

Skupiny 18-19
1. část: 20 družstev kategorie starších žáků a 20 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 10/10 ve skupině 18 - „Olomoucká“ a 10/10 ve skupině 19 - „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání)
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupině 18 - „Olomoucká“ a ve skupině 19 - „Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 5. místě se utkají s družstvy umístěnými na 1. - 5. místě druhé skupiny dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části ve skupině 18 - „Olomoucká“ a ve skupině 19 - „Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 6. - 10. místě se utkají s družstvy umístěnými na 6. - 10. místě druhé skupiny dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

Skupiny 20-23
1. část: 24 družstev kategorie starších žáků a 24 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 6/6 ve skupině 20 - „Středočeská I“ a 6/6 ve skupině 21 - „Středočeská II“, 6/6 ve skupině 22 - „Středočeská III“ a 6/6 ve skupině 23 - „Středočeská IV“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (10 utkání).
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupinách 20 - „Středočeská I“, 21 - „Středočeská II“, 22 - „Středočeská III“ a 23 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 3. místě se utkají s družstvy umístěnými na 1. - 3. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části ve skupinách 20 - „Středočeská I“, 21 - „Středočeská II“, 22 - „Středočeská III“ a 23 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 4. - 6. místě se utkají s družstvy umístěnými na 4. - 6. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.

Systém skupin 7, 8, 9, 10, 15 a 16
1. část: 54 družstev kategorie starších žáků a 56 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 6 skupin; 9/10 ve skupině 7 - „Karlovarská“, 9/10 ve skupině 8 - „Ústecká“, 8/9 ve skupině 9 - „Plzeňská“, 10/10 ve skupině 10 - „Jihočeská“, 9/9 ve skupině 15 - „Vysočina“ a 9/8 ve skupině 16 - „Jihomoravská“; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (24-27 utkání)

Systém skupin 14 a 17
1. část: 16 družstev kategorie starších žáků a 16 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 8/8 ve skupině 14 - „Pardubická“, 8/8 ve skupině 17 - „Zlínská“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání).

Systém skupin 24, 26, 27 a 28
1. část: 29 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 8 družstev ve skupině 24 - „Středočeská V“, 7 družstev ve skupině 26 – „Jihočeská II“, 7 družstev ve skupině 27 - „Pardubická II“ a 7 družstev ve skupině 28 – „Jihomoravská“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (24 - 28 utkání).

Systém skupiny 25
1. část: 6 družstev kategorie mladších žáků ve skupině 25 - „Vysočina II“; družstva se ve skupině utkají pětikolově každý s každým (25 utkání).

Systém skupiny 29
1. část: 5 družstev kategorie mladších žáků ve skupině 29 - „Moravskoslezská II“; družstva se ve skupině utkají šestikolově každý s každým (24 utkání).

Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Technické normy:

 1. V soutěži kategorie starších žáků „B“ startují hráči ročníku narození 2005 a 2006. V soutěži kategorie mladších žáků „D“ startují hráči ročníku narození 2007 a 2008.
 2. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2007 dle čl. 219 SDŘ. V utkání kategorie mladších žáků „D“ mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2009 dle čl. 219 SDŘ.
 3. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2003 a 2004, a to bez omezení jejich počtu. V utkání kategorie mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2005 a 2006, a to bez omezení jejich počtu.
 4. Pořádající klub je povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.
 5. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 99 ze dne 3. 4. 2018 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře.
 6. Utkání kategorie mladších žáků „D“ se při hře „do těla“ řídí jednotlivými ustanoveními vnitřní směrnice ČSLH č. 102 ze dne 2. 5. 2018.
 7. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel).
 8. Utkají-li se družstva mající v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazena družstva obou věkových kategorií, jsou utkání organizována jako tzv. dvojutkání, kdy první utkání hraje kategorie mladších žáků, po nich kategorie starších žáků. V takovém případě se hrací plocha upravuje vždy po odehrání dvou třetin. Utkají-li se družstva, z nichž alespoň jedno má v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazeno právě jedno družstvo věkové kategorie, upravuje se ledová plocha vždy po 2. třetině utkání (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel).
 9. Ustanovení čl. 220 SDŘ se nevztahuje na kluby mající družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“.
 10. Hráč klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, smí v rámci uvedených soutěží nastoupit o víkendu pouze za družstvo LSŽ „A“, nebo za družstvo LSŽ „B“, resp. za družstvo LMŽ „C“, nebo za družstvo LMŽ „D“. Porušení znamená neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky.
 11. Pokud jakékoliv družstvo klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno, může klub pokračovat pouze v soutěži LSŽ „B“, resp. LMŽ „D“.
 12. Utkání kategorie LSŽ „B“ a utkání kategorie LMŽ „D“ jsou řízena systémem dvou rozhodčích.
 13. Evidence trestů dle čl. 529 odst. 2. SDŘ.

 

Tréninkové jednotky:

PONDĚLÍ  17:00 – 18:15

ÚTERÝ 14:45 – 15:45

ÚTERÝ 15:45 - 16:30 /malá plocha/

ČTVRTEK 14:45 – 15:45

PÁTEK 14:45 – 15:45

 

Šéftrenér: Jindřich Setikovský, tel.: 602 891 084, e-mail: j.setikovsky@seznam.cz
Asistent trenéra: Hlavatý Pavel, tel.: 732 122 949, e-mail:

Vedoucí mužstva: Petr Miloš, tel.: 608 883 066, e-mail: majlamac@seznam.cz

 

SEZNAM HRÁČŮ:

Brankáři

Tomáš Turek
Tomáš Turek

číslo dresu: 1

Z G A TM
24 0 1 0
Tadeáš Křepelka
Tadeáš Křepelka

číslo dresu: 2

Z G A TM
11 0 0 0
Vojtěch Vrba
Vojtěch Vrba

číslo dresu: 2

Z G A TM
23 4 0 2
Jan Louda
Jan Louda

číslo dresu: 2

Z G A TM
0 0 0 0

Obránci

Daniel Petr
Daniel Petr

číslo dresu: 7

Z G A TM
22 4 6 43
Vít Koloc
Vít Koloc

číslo dresu: 11

Z G A TM
25 7 7 12
Matyáš Petr
Matyáš Petr

číslo dresu: 13

Z G A TM
20 1 2 20
Daniel Postl
Daniel Postl

číslo dresu: 18

Z G A TM
2 1 0 2
Lukáš Černík
Lukáš Černík

číslo dresu: 20

Z G A TM
27 7 3 10

Centři

Vladimír Mikula
Vladimír Mikula

číslo dresu: 8

Z G A TM
0 0 0 0
Sofian Lisicyn
Sofian Lisicyn

číslo dresu: 8

Z G A TM
27 7 3 16
Marek Kubík
Marek Kubík

číslo dresu: 9

Z G A TM
27 10 4 0
Martin Kolář
Martin Kolář

číslo dresu: 12

Z G A TM
22 4 8 12
Lucas Brejcha
Lucas Brejcha

číslo dresu: 15

Z G A TM
10 0 1 2
Vojtěch Loužek
Vojtěch Loužek

číslo dresu: 16

Z G A TM
3 0 0 2
Matouš Mašek
Matouš Mašek

číslo dresu: 16

Z G A TM
11 14 15 8
Josef Postl
Josef Postl

číslo dresu: 17

Z G A TM
27 0 7 6
Maxmilián Petr Vogel
Maxmilián Petr Vogel

číslo dresu: 19

Z G A TM
24 5 1 6
Petr Makovička
Petr Makovička

číslo dresu: 20

Z G A TM
12 0 0 0
Radek Dvořák
Radek Dvořák

číslo dresu: 24

Z G A TM
0 0 0 0

Pravá křídla

Šimon Kožík
Šimon Kožík

číslo dresu: 3

Z G A TM
7 17 7 12
Karel Malantuk
Karel Malantuk

číslo dresu: 6

Z G A TM
26 6 5 14
Jan Valuš
Jan Valuš

číslo dresu: 10

Z G A TM
24 31 13 18
Kristýna Dvořáková
Kristýna Dvořáková

číslo dresu: 25

Z G A TM
0 0 0 0

Levá křídla

Matouš Krutina
Matouš Krutina

číslo dresu: 7

Z G A TM
2 1 0 0
Filip Žalud
Filip Žalud

číslo dresu: 14

Z G A TM
21 24 24 10
Daniel Nicolas Langer
Daniel Nicolas Langer

číslo dresu: 26

Z G A TM
0 0 0 0

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. SK Kadaň 27 241:68 49
2. HC Tachov 27 285:103 42
3. HC Energie Karlovy Vary 27 206:110 38
4. HC Baník Sokolov 27 235:151 35
5. Mladší žáci 27 149:139 31
6. HC Klášterec 27 156:162 25
7. HC Baník Sokolov "E" 27 184:175 24
8. HC Mariánské Lázně 27 119:329 11
9. HC Rebel město Nejdek 27 100:239 10
10. HC Čerti Ostrov 27 83:282 5

Kompletní tabulka

Poslední zápas

HC Tachov
Mladší žáci
14:2
Podrobnosti

Střelci týmu

31 gólů

Jan Valuš

24 gólů

Filip Žalud

17 gólů

Šimon Kožík

14 gólů

Matouš Mašek

10 gólů

Marek Kubík

Hráč měsíce

1.

Šimon Kožík 72 hlasů

2.

Jan Valuš 29 hlasů

3.

Daniel Postl 27 hlasů

4.

Matouš Mašek 21 hlasů

5.

Martin Kolář 19 hlasů

Nejbližší narozeniny

27.08.2019 Sofian Lisicyn (11)
30.08.2019 Radek Egan (10)
01.09.2019 Petr Makovička (11)
07.09.2019 Marek Kubík (10)
11.09.2019 Vojtěch Loužek (12)

Najdete nás na Facebooku

Město CHEB MŠMT Karlovarský kraj Živý kraj Ondálek AQUAFORUM Františkovy Lázně TOR Cheb

Počet návštěv: 218420
Posledních 30 dnů: 2990 | Posledních 7 dnů: 743 | Poslední den: 123

© 2019 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne