HC STADION CHEB

Vítejte na stránkách hokejového klubu
HC STADION CHEB
www.hcstadioncheb.cz

Příští zápas

Mladší žáci

LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ "D" 2007-2008     

Počet účastníků : 128 družstev v kategorii starších žáků, 163 družstev v kategorii mladších žáků
Počet utkání : 20-30
Hrací dny : sobota / neděle a v určených dnech školního volna

Systém soutěže
Skupiny 9-12
1. část: 27 družstev kategorie starších žáků a 28 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 7 družstev v kategorii starších žáků/7 družstev v kategorii mladších žáků (při upřesnění počtu družstev dále také jako „7/7“) ve skupině 9 - „Liberecká“ a 7/7 ve skupině 10 - „Královéhradecká I“, 6/7 ve skupině 11 - „Královéhradecká II“, a 7/7 ve skupině 12 - „Pardubická“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (12 utkání).
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupině 9 - „Liberecká“, ve skupině 10 - „Královéhradecká I“, ve skupině 11 - „Královéhradecká II“ a ve skupině 12 – „Pardubická“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 2. místě se utkají dvoukolově každý s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části na 3. - 7. místě budou řídícím orgánem soutěže na základě územního principu rozdělena do dvou skupin; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (16-18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
Skupiny 16-17
1. část: 20 družstev kategorie starších žáků a 22 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 10/11 ve skupině 16 - „Olomoucká“ a 10/11 ve skupině 17 - „Moravskoslezská“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (20 utkání).
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupině 16 - „Olomoucká“ a ve skupině 17 - „Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 5. místě se utkají s družstvy umístěnými na 1. - 5. místě druhé skupiny dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části ve skupině 16 - „Olomoucká“ a ve skupině 17 - „Moravskoslezská“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 6. - 10. místě se utkají s družstvy umístěnými na 6. - 10. místě druhé skupiny dvoukolově každý s každým (10 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
Skupiny 18-21
1. část: 24 družstev kategorie starších žáků a 23 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 6/6 ve skupině 18 - „Středočeská I“ a 6/5 ve skupině 19 - „Středočeská II“, 6/6 ve skupině 20 - „Středočeská III“ a 6/6 ve skupině 21 - „Středočeská IV“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (8-10 utkání).
2. část
a) nadstavbová: družstva umístěná po 1. části ve skupinách 18 - „Středočeská I“, 19 - „Středočeská II“, 20 - „Středočeská III“ a 21 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 1. - 3. místě se utkají s družstvy umístěnými na 1. - 3. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.
b) o umístění: družstva umístěná po 1. části ve skupinách 18 - „Středočeská I“, 19 - „Středočeská II“, 20 - „Středočeská III“ a 21 - „Středočeská IV“ na základě součtové tabulky kategorie starších žáků a mladších žáků na 4. - 6. místě se utkají s družstvy umístěnými na 4. - 6. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (16-18 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže.
Skupiny 6, 7, 13
1. část: 27 družstev kategorie starších žáků a 27 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 3 skupin; 9/9 ve skupině 6 - „Karlovarská“, 9/9 ve skupině 7 - „Ústecká“, 9/9 ve skupině 13 - „Vysočina; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (24 utkání).
Skupiny 14 a 15
1. část: 15 družstev kategorie starších žáků a 15 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 2 skupin; 7/7 ve skupině 14 - „Jihomoravská“, 8/8 ve skupině 15 - „Zlínská“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (24-28 utkání).
Skupina 8
1. část: 15 družstev kategorie starších žáků a 16 družstev kategorie mladších žáků ve skupině 8 - „Jihočesko-Plzeňská“; družstva se ve skupině utkají dvoukolově každý s každým (28-30 utkání).
Skupiny 22, 23, 24 a 25
1. část: 26 družstev kategorie mladších žáků rozděleno územně do 4 skupin; 6 družstev ve skupině 22 - „Ústecko-Středočeská“, 6 družstev ve skupině 23 – „Středočeská V“, 6 družstev ve skupině 24 - „Jihočeská“ a 8 družstev ve skupině 25 – „Pardubická-Vysočina“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (20-28 utkání).
Skupina 26
1. část: 8 družstev kategorie mladších žáků ve skupině 26 - „Jihomoravská II“; družstva se ve skupině utkají tříkolově každý s každým (21 utkání).
Všechna utkání soutěže se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ.
Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ, v průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Technické normy
1. V soutěži kategorie starších žáků „B“ startují hráči ročníku narození 2005 a 2006. V soutěži kategorie mladších žáků „D“ startují hráči ročníku narození 2007 a 2008.
2. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2007. V utkání kategorie mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 219 odst. 1. SDŘ za družstvo nastoupit maximálně 3 hráči ročníku narození 2009.
3. V utkání kategorie starších žáků „B“ a mladších žáků „D“ mohou za družstvo nastoupit maximálně 3 Cizinci.
4. V utkání kategorie starších žáků „B“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2003 a 2004, a to bez omezení jejich počtu. V utkání kategorie mladších žáků „D“ mohou v souladu s čl. 218 SDŘ za družstvo nastoupit dívky ročníku narození 2005 a 2006, a to bez omezení jejich počtu.
5. Je-li zápis o utkání zpracován dle čl. 326 odst. 2. písm. b) SDŘ, je pořádající klub povinen po utkání zajistit oboustrannou kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.
6. Pořádající klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 108 ze dne 13. 6. 2019 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře.
7. Utkání kategorie mladších žáků „D“ se při hře „do těla“ řídí jednotlivými ustanoveními vnitřní směrnice ČSLH č. 102 ze dne 2. 5. 2018.
8. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel).
9. Utkají-li se družstva mající v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazena družstva obou věkových kategorií, jsou utkání organizována jako tzv. dvojutkání, kdy první utkání hraje kategorie mladších žáků, po nich kategorie starších žáků. V takovém případě se hrací plocha upravuje vždy po odehrání dvou třetin. Utkají-li se družstva, z nichž alespoň jedno má v soutěži LSŽ „B“ a LMŽ „D“ zařazeno právě jedno družstvo věkové kategorie, upravuje se ledová plocha vždy po 2. třetině utkání. (výjimka z čl. 44 bodu iv. Pravidel)
10. Ustanovení čl. 220 SDŘ se nevztahuje na kluby mající družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“.
11. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
12. Hráč klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, smí v rámci uvedených soutěží nastoupit o víkendu pouze za družstvo LSŽ „A“, nebo za družstvo LSŽ „B“, resp. za družstvo LMŽ „C“, nebo za družstvo LMŽ „D“. Porušení znamená neoprávněný start se všemi z toho plynoucími důsledky.
13. Pokud jakékoliv družstvo klubu majícího družstva „A“ a „B“ v rámci soutěží LSŽ „A“ a LSŽ „B“, resp. LMŽ „C“ a LMŽ „D“, odstoupí ze soutěže, nebo bude ze soutěže vyloučeno, může klub pokračovat pouze v soutěži LSŽ „B“, resp. LMŽ „D“.
14. Utkání kategorie LSŽ „B“ a utkání kategorie LMŽ „D“ jsou řízena systémem dvou rozhodčích.
15. Ze soutěže LSŽ „B“ se dle čl. 7 odst. 5. přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (střídavý start) hráčům ročníku narození 2005, a to:
- nejdéle do 30. 4. 2020,
- do LD, pokud se mateřský klub hráče soutěže LD neúčastní.

 

Tréninkové jednotky:

PONDĚLÍ  18:15 – 19:30

ÚTERÝ 14:45 – 15:45

ČTVRTEK 15:45 – 16:45

PÁTEK 14:45 – 15:45

 

Šéftrenér: Hlavatý Pavel, tel.: 732 122 949, e-mail: mini88@seznam.cz

Vedoucí mužstva: Petr Miloš, tel.: 608 883 066, e-mail: majlamac@seznam.cz

 

SEZNAM HRÁČŮ:

Brankáři

Tomáš Turek
Tomáš Turek

číslo dresu: 1

Z G A KB
17 7 6 13
Tadeáš Křepelka
Tadeáš Křepelka

číslo dresu: 2

Z G A KB
5 0 0 0
Vojtěch Vrba
Vojtěch Vrba

číslo dresu: 2

Z G A KB
20 1 1 2

Obránci

Daniel Petr
Daniel Petr

číslo dresu: 7

Z G A KB
21 6 6 12
Vít Koloc
Vít Koloc

číslo dresu: 11

Z G A KB
22 3 6 9
Matyáš Petr
Matyáš Petr

číslo dresu: 13

Z G A KB
20 0 4 4
Daniel Postl
Daniel Postl

číslo dresu: 18

Z G A KB
4 2 3 5
Lukáš Černík
Lukáš Černík

číslo dresu: 20

Z G A KB
21 3 3 6

Centři

Sofian Lisicyn
Sofian Lisicyn

číslo dresu: 8

Z G A KB
21 3 2 5
Marek Kubík
Marek Kubík

číslo dresu: 9

Z G A KB
21 12 9 21
Martin Kolář
Martin Kolář

číslo dresu: 12

Z G A KB
22 2 3 5
Antonín Turek
Antonín Turek

číslo dresu: 13

Z G A KB
19 0 7 7
Lucas Brejcha
Lucas Brejcha

číslo dresu: 15

Z G A KB
14 1 0 1
Josef Postl
Josef Postl

číslo dresu: 17

Z G A KB
22 1 6 7
Maxmilián Petr Vogel
Maxmilián Petr Vogel

číslo dresu: 19

Z G A KB
22 6 6 12
Petr Makovička
Petr Makovička

číslo dresu: 20

Z G A KB
0 0 0 0

Pravá křídla

Šimon Kožík
Šimon Kožík

číslo dresu: 3

Z G A KB
4 15 5 20
Karel Malantuk
Karel Malantuk

číslo dresu: 6

Z G A KB
22 2 4 6
Jan Valuš
Jan Valuš

číslo dresu: 10

Z G A KB
18 29 14 43
Štepán Majer
Štepán Majer

číslo dresu: 11

Z G A KB
8 19 11 30

Levá křídla

Filip Žalud
Filip Žalud

číslo dresu: 14

Z G A KB
22 19 19 38
Daniel Nicolas Langer
Daniel Nicolas Langer

číslo dresu: 26

Z G A KB
0 0 0 0

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. HC Energie Karlovy Vary 22 242:39 44
2. SK Kadaň 23 195:72 36
3. Mladší žáci 22 150:117 26
4. HC Tachov 22 165:114 26
5. HC Baník Sokolov 22 122:102 24
6. HC Tygři Klášterec 20 114:97 21
7. HC Mariánské Lázně 22 83:190 11
8. HC Čerti Ostrov 23 75:209 10
9. HC Rebel město Nejdek 22 47:253 0

Kompletní tabulka

Poslední zápas

HC Baník Sokolov
Mladší žáci
6:6
Podrobnosti

Střelci týmu

29 gólů

Jan Valuš

19 gólů

Filip Žalud

19 gólů

Štepán Majer

15 gólů

Šimon Kožík

12 gólů

Marek Kubík

Hráč měsíce

1.

Maxmilián Petr Vogel 21 hlasů

2.

Šimon Kožík 17 hlasů

3.

Daniel Petr 9 hlasů

4.

Martin Kolář 8 hlasů

5.

Filip Žalud 7 hlasů

Nejbližší narozeniny

12.07.2020 Ondřej Postl (14)
16.07.2020 Michal Fečo (20)
18.07.2020 Šimon Krutina (18)
25.07.2020 Tadeáš Křepelka (12)
29.07.2020 Daniel Šoupa (10)

Najdete nás na Facebooku

Město CHEB MŠMT Karlovarský kraj Živý kraj Ondálek AQUAFORUM Františkovy Lázně TOR Cheb DESI Turistik

Počet návštěv: 257402
Posledních 30 dnů: 2772 | Posledních 7 dnů: 750 | Poslední den: 124

© 2020 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne