Kontakt
Obchodní název:HC STADION CHEB, spolek
Sídlo:Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb
IČ:227 31 407
DIČ: CZ22731407
Spisová značka:L 5089 vedená u Krajského soudu v Plzni
Registrační číslo ČSLH: 40201
Číslo účtu:809 551 309 / 0800 vedený u ČS, a.s.
E-mail: info@hcstadioncheb.cz
Telefon:603 539 439


Obchodní název:HC STADION CHEB 1978, s.r.o.
Sídlo:Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb
IČ: 109 51 831
DIČ:CZ10951831
Spisová značka:C 40856 vedená u Krajského soudu v Plzni
Číslo účtu:815 298 9002 / 5500 vedený u Raiffeisen, a.s.
E-mail:info@hcstadioncheb.cz
Telefon:603 211 112