Výchova talentované mládeže

V Karlovarském kraji existuje systém výchovy talentované mládeže (VTM U15), s podporou ČSLH (Český svaz ledního hokeje). Na základě dohody všech klubů v rámci Karlovarského hokeje existuje nad plán VTM U15 projekt „KV VÝBĚRY“, který pracuje s mládeží v kategoriích U12, U13, U14. To znamená, že talentovaní hráči jsou od věku mladších žáků sledováni a absolvují výběrové tréninky a akce (zápasy a turnaje).

Náš klub úzce spolupracuje v tomto ohledu s partnerským klubem HC Energie KV, přičemž talentovaní a ambiciózní hráči mohou odejít na hostování bezplatně do akademie KV v kategorii 8.-9. tř., popřípadě dorost. Do tohoto věku je však společnou filozofií ponechávat hráče výhradně ve svých mateřských klubech a účastnit se pouze výše zmíněných výběrových akcí.

Důvodů je více. Prvním z nich je ten, že se při případném odchodu hráčů v nižším věku oslabuje stávající kolektiv, případně může dojít i k riziku, že daný klub nebude mít dostatečný počet hráčů pro danou kategorii a tím by mohla tato zaniknout, což není v ohledu k stávajícím kamarádům v týmu příliš kolegiální. Ještě důležitějším důvodem však je, že hráč / dítě ve věku 6 – 13 let je především stále dítětem a není vhodné startovat mu kariéru, jako dospělému. Potřebuje pro svůj další vývoj vhodné rodinné a klubové zázemí, které je dostupné v jeho nejbližším okolí.

Z tohoto důvodu existuje také nad plán přestupního řádu v rámci našeho kraje mezi kluby memorandum, které určuje některé doplňující podmínky k přestupovému řádu ČSLH. Toto memorandum je dohoda mezi kluby, které upřesňuje tuto filozofii v Karlovarském kraji a stanovuje tedy podmínky, kdy mimo odchodů do akademie KV v daném věku, nebudou jiné přestupy mladších hráčů povolovány.